Din bank tjener penge på sult!!

13 Sep

Din bank tjener penge på sult!!

Scroll down for the English part!

Det har betydning, hvor du som borger har dine penge placeret.

Hvis du investere dine penge I Danske Bank og Jyske Bank vil dine penge blandet andet  blev brugt til fødevarespekulation, og dette er med til at skubbe priserne på mad i vejret. Ifølge Verdensbanken og FN er fødevarespekulation med til at øge prisstigningerne på basale fødevarer såsom hvede og majs. Under fødevarekrisen i 2008 nåede priserne på fødevarer et uset højt niveau og skubbede 100 millioner mennesker ud i sult og ekstrem fattigdom. Efter krisen faldt fødevarepriserne drastisk, men er i 2011 igen nået på niveau med topniveauet i 2008. På grund af de aktuelle prisstigninger er 44 millioner mennesker indtil videre skubbet i ekstrem fattigdom og sult, og dette er din bank med til at gøre.

Ifølge FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne og FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har alle mennesker ret til mad.

Tage ansvar for hvad din penge investeres i.

Jeg skiftede bank, fordi jeg følte et stort behov for at opbevare mine penge i en bank med etiske og moralske værdier; en bank som jeg kunne stole på, og en bank som bekymrede sig om mig som menneske. Det føler jeg at jeg har fået hos Merkur, og jeg kan varmt anbefale andre at følge efter.

Dog har Nordea har derimod i sin årsrapport fra marts 2012 for ansvarlige investeringer offentliggjort, at banken ikke længere vil udbyde flere investeringsprodukter, der har basale fødevarer som underliggende aktiver.

https://www.merkur.dk/default.aspx
http://minepengegoergavn.dk/

http://skiftbank.nu/

Blev klogere på fødevarespekulation hos de forskellig banker.

http://www.danwatch.dk/da/artikler/banker-har-ingen-politik-foedevarespekulation/76

http://www.information.dk/309838

http://politiken.dk/debat/ECE1653609/nyt-borgerinitiativ-skift-bank-inden-1-oktober/?v=c

The english part

Your bank makes money on hunger!

If you invest your money in “Danish Bank” and “Jyske Bank” your money will surely be used for food speculation, and this helps to push the food prices up. According to the World Bank and the UN food speculation has increased the food price,  on basic food such as wheat and corn. During the food crisis in 2008, the prices had pushed 100 million people into hunger and extreme poverty. After the crisis, the food prices dramatically fall, but in 2011 the food prices reached the same level as in 2008. Due to the recent price increases, there is  44 million people that are pushed into extreme poverty and hunger so far, and your bank is apart of this.
According to the UN’s Universal Declaration of Human Rights and the UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, everyone has the right to food.
Take responsibility for what your money invested in.

I changed from my old bank “ Nordea” because I felt a great need to keep my money in a bank with ethical and moral values​​, a bank that I could trust, and a bank that cared about me as a person and other people. This, I feel that I have received from Merkur, and I highly recommend others to follow.
However, Nordea said, in its annual report in March 2012 for Responsible Investment announced that the bank will no longer offer more investment products that have basic food as underlying assets.

Read more about Merkur!

https://www.merkur.dk/default.aspx
http://minepengegoergavn.dk/
http://skiftbank.nu/

Learn more about food speculation among different banks.

http://www.danwatch.dk/da/artikler/banker-har-ingen-politik-foedevarespekulation/76
http://www.information.dk/309838
http://politiken.dk/debat/ECE1653609/nyt-borgerinitiativ-skift-bank-inden-1-oktober/?v=c

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: