Husk at gemme din kvittering i 2 år!

3 Oct

Reklamationsret i to år

This law only applies in Denmark/Denne lov gælder kun i Danmark

Scroll down for the English part!

Jeg ved at mange af jer har prøvet det her før, man har været ude og købe en lækker kjole, en lækker taske, et par lækker vintersko, eller en mobil,  men inden  der er gået 1 år eller 2, så går det produkt man har købt i stykker og man bliver frustreret over at man har brugt penge på et produkt,  der efter kun 1 år går I stykker. Men hvis du har gemt din kvittering, kan du faktisk få din penge tilbage, selvom der er gået 1 år eller 2 år!

Jeg havde købt et par høretelefoner “ Beats by dr dre” de havde kostet en del, og når man er på SU, så ofrer man sig meget, når man køber et par høretelefoner for 900 kr., jeg havde haft høretelefonerne I 8 måneder og så gik de I stykker, heldigvis havde jeg min kvittering, hvor jeg gik ned hos den forhandler som havde solgt mig disse høretelefoner og klaget, de tilbudt mig, at jeg kunne få mine penge tilbage eller at jeg kunne  få et par ny høretelefoner, så husk og gemme din kvittering.

Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Loven giver dig mulighed for at vælge mellem fire forskellige løsningsmuligheder, hvis den vare, du har købt, har en mangel eller går I stykker. En butik kan  ikke aftale en kortere reklamationsfrist, end de 2 år du er berettet til.

Købeloven

Købeloven giver dig to års reklamationsret, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist, eller at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen. Det kan fx være pailletter og andet pynt på tøj eller batteriet i din bærbare computer. Din ret til at reklamere kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturligt brug er slidt op inden fristens udløb. Hvis en vare viser sig at være mangelfuld, giver købeloven dig mulighed for at vælge mellem flere løsninger.

 Dine valgmuligheder er:

 • Du kan få manglen afhjulpet, fx få varen repareret
 • Du kan få varen byttet til en ny vare
 • Du kan få et afslag i prisen
 • Du kan få pengene tilbage – hæve købet

Hvis du vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan sælgeren dog afvise dit krav, hvis han i stedet tilbyder dig at vælge mellem, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation eller at få varen ombyttet.

Sælger kan igen afvise

Når du har truffet dit valg, fx at du ønsker ombytning, kan sælger igen afvise, hvis det vil være uforholdsmæssigt dyrt at ombytte i forhold til at afhjælpe manglen, fx ved at reparere. Sælgeren kan dog altid afvise at bytte varen til en ny, hvis den fx er udgået af produktion og ikke kan skaffes, eller hvis den er tæt på at være slidt op.

Sælger kan kun afvise dit valg, hvis den mulighed, han i stedet tilbyder, fx reparation, kan gennemføres inden for rimelig tid og uden den store ulempe for dig.

 Afhjælpning – hvad er det?

Det er afhjælpning, når en fejl eller mangel fjernes fra den vare, du har købt.

Afhjælpning vil meget ofte være en reparation, hvis fjernsynet fx ikke virker som det skal, eller syningen på frakken går op. Men det kan også være justering af fx elektronisk udstyr eller en efterlevering. Hvis du fx opdager, at der ikke følger en dansk brugsanvisning med den vare, du har købt, kan afhjælpning være, at du får udleveret den danske brugsanvisning. Det er også afhjælpning, hvis du har bestilt otte spisebordsstole, men kun får leveret syv og efterfølgende får leveret den ottende.

En afhjælpning må ikke forringe varens værdi. En reparation skal fx være udført, så man ikke kan se, at varen er repareret. De fleste forbrugere foretrækker at få en ny vare, hvis der er en mangel ved den, de først har fået leveret, og varen skal repareres. Men der kan også være situationer, hvor en reparation er det, du foretrækker. Det kan fx være, at leveringstiden for en ny er meget lang, at varen ikke længere kan skaffes, eller at du har forbedret varen og nu nødig vil af med den.

Du kan kun forlange afhjælpning, hvis det overhovedet er muligt, og det ikke er meget dyrt for sælgeren. Du kan fx ikke forlange at få en stor tyk brugsanvisning oversat til dansk. En reparation kan også være uforholdmæssig dyr, hvis der fx er tale om en mindre fejl, og varen skal sendes langt eller skilles helt ad.

 Ombytning – hvad er det?

Det er ombytning, når den vare, du har købt, har en fejl eller en mangel, og du får leveret en ny vare.

Den nye vare, du får leveret, skal være magen til den, du købte. Det vil sige samme farve, samme model, samme funktioner – helt magen til. Varen skal være fabriksny. Du kan komme ud for, at sælgeren tilbyder dig en nyere model, hvis den, du oprindeligt købte, ikke længere kan skaffes. Du bestemmer selv, om du vil tage imod det tilbud.

Du kan også komme ud for, at sælgeren ombytter til en vare, der ikke er fabriksny. Det kan fx være en brugt mobiltelefon, butikken har modtaget retur fra en anden kunde. Telefonen har de så sat i stand og udleverer derefter til en ny kunde, der har krav på en ombytning. Sådan en vare kan du nægte at tage imod. Hvis du først opdager det senere, kan du klage over det.

Du kan kun vælge ombytning, hvis det er muligt. Det er fx ikke muligt at ombytte en brugt vare eller en udstillingsmodel, da der ikke findes en anden vare præcis magen til. Der kan også være varer, der er så specielle hver især, at det kan være svært eller umuligt at finde en magen til. Det kan fx være en pels, et håndlavet smykke eller en hund.

Hvis varen er udgået af produktion og ikke kan skaffes, kan du heller ikke forlange ombytning. Hvis varen ikke er udgået af produktion, men sælgeren bare ikke har flere på lager, kan du i nogle tilfælde forlange, at sælgeren skaffer varen hjem til dig, men det vil afhænge af, hvor dyrt det er at skaffe varen.

 Afslag i prisen – hvad er det?

Det er et afslag i prisen, når du accepterer en mangel ved varen mod at få et beløb udbetalt.

Beløbets størrelse er svært at fastsætte, men det skal være ”passende”. Hvis der er tale om en fejl, vil det typisk være, hvad det vil koste at få en anden til at reparere varen. Hvis det fx er en plet, kan det være forskellen på varens værdi med og uden pletten.

Hvis manglen ikke forringer varens værdi – det kan fx være, at varen har en anden blå farve, end du har bestilt – kan du forlange et ”passende” afslag, som må fastsættes efter et skøn.

Et afslag i prisen vil typisk komme på tale, hvis der er tale om en mindre mangel, og du derfor ikke har ret til at få pengene tilbage, og det enten ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt at ombytte eller på anden måde afhjælpe. Det kan også komme på tale ved fejl og mangler på varer, der er meget slidte, eller hvis du selv foretrækker et afslag i prisen, frem for at varen fx skal sendes til reparation.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at få et afslag i prisen, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

 Hæve købet – hvad er det?

Det er ophævelse af købet, når du afleverer varen tilbage til butikken og får dine penge igen. Det beløb, du har krav på, er det, du i sin tid betalte for varen, og ikke det, varen koster på det tidspunkt, hvor købet hæves. Hvis varen fx i mellemtiden er kommet på udsalg, skal du have den fulde pris tilbagebetalt og ikke kun udsalgsprisen.

Du kan kun ophæve købet og få pengene tilbage, hvis du kan aflevere varen tilbage i væsentlig samme stand, som den var i ved købet. Du kan derfor ikke regne med at få pengene tilbage, hvis varen er meget slidt.

Butikken kan ikke opkræve et beløb, fordi du har brugt varen i måske et helt eller et halvt år. Kun når det drejer sig om en bil, kan du i nogle tilfælde komme til at betale for de kilometer, du har kørt.

Nogle butikker tilbyder kunden et tilgodebevis i stedet for at udbetale pengene. Du har ret til at sige nej til et tilgodebevis og i stedet forlange pengene udbetalt.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at ophæve købet, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

Du kan kræve at ophæve købet, hvis det ikke er muligt hverken at afhjælpe eller omlevere, eller hvis sælger har prøvet at afhjælpe eller ombytte flere gange uden held.

Valget mellem ombytning og reparation

Hvis den vare, du har købt, har en mangel, og du vælger at få en ny vare, skal sælgeren tage stilling til, om han uden videre vil give dig en anden, eller om han vil afvise dit krav og forlange at få lov til at reparere. Det vil han have ret til i en række tilfælde, men han må vurdere de to muligheder. Hvis du vælger, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation, kan sælgeren i en række tilfælde afvise det mod at tilbyde dig at bytte til en ny vare.

Vurdering af de to muligheder

 • Hvis sælgeren vil afvise dit krav om ombytning, må han lave en afvejning af fordele og ulemper, pris og tid ved de to muligheder:
 • Er det overhovedet muligt at ombytte?
 • Er det overhovedet muligt at reparere?
 • Hvor lang tid vil det tage?
 • Hvad vil de to muligheder hver især koste?

Sælgeren kan afvise dit krav om at få en ny vare:

 • Hvis det ikke er muligt at ombytte
 • Hvis det er urimeligt dyrt i forhold til, hvad det vil koste at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis varen er meget slidt, måske tæt på at være slidt op

Sælgeren kan ikke afvise dit krav om ombytning:

 • Hvis det tager meget lang tid at reparere
 • Hvis sælgeren har prøvet at reparere den samme fejl flere gange før
 • Hvis der er mange forskellige fejl ved varen

Sælgeren kan afvise dit krav om afhjælpning:

 • Hvis det ikke er muligt at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis det er urimeligt dyrt

Hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller omlevere, kan du i stedet:

 • Få pengene tilbage – hæve købet
 • Få et afslag i prisen

Du kan dog ikke forlange at hæve købet og få pengene tilbage, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel.

Reklamationsret efter de første to år

To år efter leveringen udløber din reklamationsret. Der kan dog være enkelte muligheder for fortsat at klage.

Sælgeren kan ikke afvise dit krav om ombytning:

 • Hvis det tager meget lang tid at reparere
 • Hvis sælgeren har prøvet at reparere den samme fejl flere gange før
 • Hvis der er mange forskellige fejl ved varen

Sælgeren kan afvise dit krav om afhjælpning:

 • Hvis det ikke er muligt at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis det er urimeligt dyrt

Hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller omlevere, kan du i stedet:

 • Få pengene tilbage – hæve købet
 • Få et afslag i prisen

Du kan dog ikke forlange at hæve købet og få pengene tilbage, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel.

Reklamationsret efter de første to år

To år efter leveringen udløber din reklamationsret. Der kan dog være enkelte muligheder for fortsat at klage.

 

The english part

Warranty for two years

I know that many of you have tried this before, you have been out and bought a nice dress, a great bag, a pair of nice winter shoes, or a mobile, but in less than 1 or 2 years,  the product you have bought breaks and you get frustrated that you have spent money on a product after only 1 year it is in pieces. But if you have tucked your receipt, you can actually get your money back, even if it has been 1 year!
I had bought a pair of headphones “Beats by dr dre” they had cost a lot, and when you’re a student,  an you buy  for £ 900, then  you sacrifice alot. I had the headphones for 8 months before the broke , luckily I had my receipt, I went down to the dealer who sold me these headphones and complained, they offered me that I could get my money back or I could get a few new headphones, so remember to save your receipt.

Sale of Goods Act gives you, the consumer two-year warranty. The law allows you to choose between four different options if the product you have purchased has a defect or is in pieces. A shop can not agree on a shorter limitation period than the 2 years you are reported to.

Sale of Goods Act provides two year warranty, and it is not possible to agree on a shorter period of time or that the warranty does not apply to all parts of the product. This could be sequins and other decorations on clothes or battery in your laptop. Your right to complain may cease before the warranty period has expired, if the product is not intended to last for two years, or by natural use is worn out before the deadline. If a product proves to be defective, the Sale of Goods Act you to choose between several solutions.

Your choices are:

• You can obtain rectification of the defect, such as get it repaired
• You can have the item replaced with a new product
• You can get a price reduction
• You can get your money back – rescind the contract

If you choose a refund or a reduction in the price, the seller may, however, reject your claim if he instead offers you to choose from to get rectification of the defect, for example, by a repair or to have the item replaced.

 Seller may again refuse

Once you have made ​​your selection, such that you want to  exchange, the seller may again refuse if it would be disproportionately expensive to replace compared to remedy the defect, for example by repairing. The seller can always refuse to exchange the item for a replacement if the instance has been discontinued and can not be obtained, or if it is close to being worn out.

Seller may reject your choice, if possible, he instead offers, such as repairs can be carried out within a reasonable time and without great inconvenience to you.

Remedy – what is that?

It is remedy when a product is defect , and then afterwards they fix  the product you purchased.
Remedy will very often be a repair of the TV,  for example if the tv  does not work as it should, or if the stitching on the coat goes up. But it can also be adjusted, for example, electronic equipment or after delivery. If for example, you discover that there is not a Danish manual with the product you purchased, then you may be issued with the Danish manual. It is also remedy, if you ordered eight dining chairs, but only take delivery of seven and subsequently delivered the eighth.
A remedy must not impair its value. A repair should for example be done, so you can not see that the product is repaired. Most consumers prefer to get a new product if there first product they bought was defect. . But there may also be situations where a repair is what you prefer. It may be that the delivery time for a new one is very long, the product can no longer be disposed of, or that you have improved the product.
You may only require remediation if  its not very expensive for the seller. Example, you can not expect to get a big thick manual translated into Danish. A repair can also be too expansize ,  if its only  a minor error, for the item to be sent far or completely disassembled.

Exchanges – what is that?

You exchange when the product you have purchased has a fault or defect, and then you get a new product.
The new product, you get, must be similar to the one you bought. That is that its  the same color, same model, same features – exactly the same. The product must be brand new. You may find that the seller offers you a newer model, if you originally purchased, can no longer be disposed of.  Then you can decide whether you want to accept the offer.
It can happen that a seller exchanges to a product that is not brand new. This could be a used cell phone , the store has, because it was returned by another customer. Such a product you can refuse to accept. If you first discover it later, you can complain about it.
You can only exchange if its possible. Example, it is not possible to replace a used or a display model, as there is no other product exactly the same. There may also be products as each particular, it may be difficult or impossible to find the same. This could be a fur coat, a handmade piece of jewelry or a dog.
If the item is out of production and unavailable, you can not ask for replacement. If the product is not longer in production, but the seller just do not have more in stock, you can in some cases require the seller to get the item for you, but it will depend on how expensive it is to obtain the product.

Reduction in the price – what is that?

It is a reduction in the price, where you accept a shortage of the product in return for a sum paid.
The amount is difficult to determine, but it must be “appropriate”. If there is an error, it will typically be what it will cost to get someone else to repair the goods. If for example, it is a stain, it can mean the difference between the product value with and without stain.
If the deficiency is not impair the value – it may be that the product has a different blue color than you ordered – you can ask for a “proper” refusal to be determined by an estimate.
A reduction in price will typically be considered if there is a minor defect and then you don’t  have the right to get your money and you don’t have remedy.

The seller may reject your desire to get a price reduction if he instead offers you the choice between repair and replacement.

 Cancellation of  purchase – what is that?

The cancellation of the purchase, is when you return the item back to the store and get your money back. The amount you are entitled to, is what you originally paid for the product and not the product cost at the time the contract is rescinded. If the product in the meantime has come on sale, you must have the full cost recovery and not just the retail price.
You can cancel the purchase and get your money back if you can give the items/products  back in the same condition as it was in the package. You can not expect to get money back if the product is very worn.
The store can not charge you because you have used the product for a whole or a half year. Only when it comes to a car, you sometimes have to pay for the kilometers you have driven.
Some stores offer the customer a voucher instead of paying money. You have the right to say no to a voucher and require money paid.
The seller may reject your desire to cancel the purchase if he instead offers you the choice between repair and replacement.
You may request to cancel the purchase if it is not possible either to eliminate or to replace, or if the seller has tried to remedy or replace several times without success.

emember that you have 2 years warranty

Advertisements

2 Responses to “Husk at gemme din kvittering i 2 år!”

 1. ida svendsen October 3, 2012 at 13:52 #

  sidste vinter købte jeg et par vinterstøvler i BIANCO i vestergade i odense til 550 kr, ekspedienten sage at det var et par gode støvler der kan holde i mange år og holde til feldt arbejde (jeg læser biologi). første gang jeg brugte støvlerne gik de i stykker så jeg henvente mig i butikken og havde kviteringen med. de sage at jeg ingen rettigheder har da jeg har haft støvlerne på. jeg henvendte mig også i BIANCO i rosengårdcenteret hvor jeg fik samme besked. jeg henvendte mig igen i butikken hvor jeg havde købt dem hvor jeg sagde til dem at jeg ville melde dem til forbruger rådet hvis jeg ikke fik et par nye støvler eller pengene tilbage, de sage at jeg skulle have undersøgt reglerne bedre og at de har loven på deres side.
  jeg kontaktede forbrugerrådet og sendte en kopi af min kvitering til dem på mail. da BIANCO fandt ud af at jeg havde meldt dem fik jeg en mail fra deres hoved kontor om at jeg ville få et par nye støvler hvis jeg trak sagen tilbage.

 2. aafroscandic October 3, 2012 at 16:32 #

  Tak for at dele din oplevelse med os Ida 🙂 her er linket til forbrugerrådet, hvis man har brug for at klage; http://www.forbrug.dk/Klageinstanser/forbrugerraadet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: